Mer om CDen

 

Barns forhold til tall og matematikk er et stadig aktuelt tema. Nyhetene har ofte saker med fokus på norske barn og ungdoms ferdigheter innenfor matematikkfaget og ikke minst hvordan høyskolene og universitetene sliter med rekrutteringen til realfagene.

 

 

 

Interessen og grunnlaget for matematikkfaget må selvsagt legges så tidlig som mulig og gjerne allerede i barnehagen og de første år på skolen. Vi ønsker å bidra til dette gjennom å realisere et prosjekt med navnet Vi Ganger Med Sanger. Vi Ganger Med Sanger er en musikalskpedagogisk metode for å lære barn den lille gangetabellen. Ideen er i utgangspunktet dansk og har blitt en suksess der.

 

De som er voksne i dag husker at rim, regler og sang var en viktig del av lek og læring da de vokste opp. Vi ganger med sanger er et forsøk på å ta tilbake denne tradisjonen – ikke bare fordi det er en gøyal måte å lære på, men også fordi det bidrar til å øke barnas ferdigheter.

 

De som står bak er Geir-Atle Johnsen (musiker, produsent), Svenn-Erik Kristoffersen (musiker, co-produsent) og Morten Andersen (prosjektleder).